Aile Terapisi

Aile Terapisi

Aile Terapisi

Kişinin günlük hayatını, sosyal ilişkilerini, iş veya okul başarısını etkileyen psikolojik rahatsızlıklar ya
da çeşitli iletişim bozuklukları bireyin kendinden ve genetik yapısından, doğal çevresinden, ev dışında
bulunduğu ortamlardan kaynaklanabileceği gibi evin tam da içinden; yani aile ortamından da
kaynaklanabilir. Aynı şekilde tamamen ailenin işleyişinden kaynaklanmayan ya da büsbütün başka bir
nedene bağlı olarak gelişen sorunların kiminde de bireysel terapiler yerine aile terapileri tercih
edilmesi çözüme daha kolay ve etkin biçimde ulaşılmasını ve çözümün kalıcılığını sağlayabilir. Aile
terapisinin hangi durumlarda gerekli olduğuna ve işe yarayıp yaramayacağına karar vermek kesinlikle
alanında yetkin uzmanların işidir.

Başta bağımlılık tedavisi ve stres olmak üzere kişinin kendi sorunuymuş gibi görünen pek çok konuda
çözüme varılamamasının sebebi çözümün bir parçası olması gereken yakın aile üyelerinin sürece dahil
edilmemeleri olabilir. Bu durum çocukların ve ergenlik çağındaki gençlerin yaşadıkları kimi özgüven
eksiklikleri, kaygı bozuklukları, konuşma bozuklukları, okul başarısızlığı ve sınav kaygısı gibi
problemler için de geçerli olabilir.

Aile terapisi esas olarak var olan sorunun adlandırılması, nedenlerinin saptanması, çözüm yolunun
belirlenmesi ve tüm yakın aile üyelerinin sorunun çözümünde belli ölçüde rol almalarını içerir. Aile
terapisinin faydaları arasında aile içinde yaşanan iletişim kopukluklarının giderilmesi, kuşaklar arası
çatışmaların hafiflemesi, aile içinde karşılıklı birbirini suçlamaya dayalı yıkıcı davranışların en aza
indirilmesi, özellikle çocuklar ve gençler için daha sağlıklı bir gelişim ortamının sağlanması, evdeki
huzurun ve aile bireyleri arasındaki sevgi bağının güçlenmesi sayılabilir. Aile terapisinde tüm bunların
yanında tüm katılımcıların bireysel sorunlardan çok bütüne odaklanmaları ve problemleri başkalarının
gözünden de görülmeleri sağlanarak ulaşılan çözümlerin uzun vadeli olarak kalıcı hale gelmesi
amaçlanır.

Terapilere genellikle anne, baba ve çocuklar katılsa da aile terapisi programlarına dahil edilebilecek
aile üyelerinin bir sınırı yoktur. Çözülmeye çalışılan sıkıntıyla bağlantısı olan ya da daha sonra aynı
sorunlarla karşılaşılmaması için bilgilendirilmesi gereken tüm aile bireyleri bu terapilere katılabilirler.
Sorunun esas kaynağını ve çözümün parçasını oluşturan aile üyelerinin pek çok seansa iştirak etmeleri
beklense de diğer kişilerin her seansa katılım sağlamaları zorunlu olmayacaktır.

En Çok Sorulan 5 Soru?

1-Aile Terapisi Ne Kadar Sürer?

Her seans 50 dakika sürer ve verimlilik açısından haftada bir tekrar edilmesi ve en az 2-4 ay
sürdürülmesi gerekir. Bu seanslarda hedeflenen davranış değişikliği birlikte belirlenir.

2-Aile Terapisi Nasıl Uygulanır?

Aile terapisi psikolojik rahatsızlıkların tedavisini amaçlamaz. Tüm aileye ve bireylerine
konsantre olur. Aile bireylerinde herkes birbirini olumlu ve olumsuz etkileyebilecek
konumdadır.

3-En Çok Faydası Nedir?

Aile içi sorunların veya aile bireylerinde kişiselleştirilmiş olan sorunların çözümünde tüm aile
bireyleri kendi çerçevesinden katkı sağlayabileceğini ve bunu nasıl yapabileceğini öğrenir.

4-Kimler Katılabilir?

Çekirdek ailenin bütün fertleri bu terapinin müşterileri konumundadır. Bununla birlikte daha
geniş çerçevede katılım sağlanabilir. Bu ilk seanslarda değerlendireceksiniz.

5-Ne zaman Aile Terapisine İhtiyaç Duyulur?

Aile içinde çözülemeyen sorunlar kronikleşmeden bir aile terapistinden yardım alınabilir.

UYARI : Verilen bilgiler konu hakkında bilinçlendirmeyi amaçlar. TEŞHİS veya TEDAVİ gerektirecek durumlar için ilgili uzman doktorunuzun değerlendirmesine müracaat ediniz.