KVKK

Kişisel Verilen Korunması Kanunu ile ilgili metnimiz.

Adil MAVİŞ › KVKK

İlgili aramalar

 • Kişisel veriler
 • Kişisel veri nedir?
 • Veri İşleme
KVKK Sayfası

Bu sayfa 27.03.2022 tarihinde eklendi. En son 31.03.2022 tarihinde güncellendi.


Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Son Güncelleme: 10 Ağustos 2021

Biz hipnotikdilkaliplari.com websitesini kuran, oradaki değerleri hazırlayan ve size sunan Adil Maviş şirketiyiz.

Bunlar haricinde bizimle ilgili bilmeniz gereken bir şey daha var. Biz aynı zamanda bizim yarattığımız değerlerden faydalanan / faydalanmayan herkesin kişisel verilerine önem veren bir şirketiz!

Bu metin nedir?

Yukarıda da belirttik ya, Adil Maviş olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu hassasiyeti taşımak aynı zamanda hukuki yükümlülüklerimizden biri.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile (“Kanun”) beraber bizim gibi veri işleyen veri sorumluların yükümlülükleri ve siz veri sahiplerinin hakları belirlenmiştir. Biz de Kanun’a uygun olarak verilerinize ilişkin taşıdığımız hassasiyetimizi bu metne taşıdık. Adını da “Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” koyduk.

Bu metinle beraber web sitemiz üzerinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyebileceğini, haklarınızın neler olduğu ve nasıl kullanabileceğine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. Keyifli okumalar!

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

 • Web sitemize giriş yaptığınız cihazın IP numarasını da içeren trafik verilerini otomatik olarak,
 • Hizmetlerimizden yararlanabilmek için bize vermiş olduğunuz,
 • Ad, soyad, yaş ve bunlar gibi diğer kimlik bilgileriniz
 • Telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini de içeren iletişim bilgilerinizi topluyor ve işliyoruz.
 • Web sitemiz üzerinden sunmuş olduğumuz içeriklerin satın alınması halinde bu hizmet veya ürünlerin sağlanabilmesi için ad, soyad ve fatura bilginizi içeren kişisel verilerinizi kaydediyoruz.

Ödeme işlemleri için kredi kartı ve banka bilgilerinizi içeren finansal bilgileriniz Stripe ve Iyzico (iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) tarafından işlenmektedir. Tarafımızdan hiçbir şekilde kredi kartı ve banka bilgileriniz toplanmamakta, işlenmemekte ve saklanmamaktadır.

İyi de neden işliyoruz? Amacımız Ne?

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işliyoruz, başka bir şey için değil.

 • Sizinle iletişim kurabilmek ve taleplerinize cevap verebilmek.
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, geliştirmek ve satışını yapabilmek
 • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak
 • Haber bültenimiz (bu da ticari elektronik ileti bilgilendirmesine link olsun) kapsamındaki faaliyetlerimizi yerine getirebilmek.

Verilerinizi başkalarıyla paylaşıyor muyuz? Eğer paylaşıyorsak neden paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, bizimle çalışmaya başlarken umduğunuz şeyleri en yüksek düzeyde elde edebilmeniz, beklentilerinizin karşılanması ve iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerektiği ölçüde iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Bu iş ortaklarımızdan en büyük olanlarını örnek göstermek isteriz:

 • Clickfunnels (http://www.clickfunnels.com) altyapısını kullanıyoruz ve sizden elde ettiğimiz verileri bu altyapıda depolayarak clickfunnels ile paylaşmış oluyoruz.
 • ConvertKit (http://www.convertkit.com) altyapısını kullanıyoruz ve kişisel verilerinizi bu altyapıda depolayarak sizlerle kolay ve sağlıklı bir iletişim kurabiliyoruz. Dolayısıyla kişisel verilerinizi paylaşmış oluyoruz
 • Ziyaretçilerimizin analizini yapmamız gerekli. Bu sayede web sitemizin kalite ve verimliliğini artırıyoruz. Bu konudaki iş ortağımız ise Google (http://analytics.google.com) ! Yani kişisel verilerinizi Google gibi oldukça güvenilir hizmet sağlayıcılarla paylaşıyoruz.

Verilerinizi yurt dışına aktarıyor muyuz?

Kısa cevap: Evet.
Uzun cevap: Evet, çünkü başka çaremiz yok. Aktarmak zorundayız. Çünkü sitemize girip, içeriklerimizden faydalanmayı düşündüğünüz andan, satın alma eyleminiz, sonrasında size içerik sunma faaliyeti dahil yapılan işlemlerin hepsi internet ortamında gerçekleşiyor. Gönül isterdi ki her birinizin yanına gelip, elinizi tutup, gözlerinize bakıp bu faydalı içerikleri size sesli bir şekilde okuyalım. Fakat bunu yapamıyoruz.

Hizmetimizi iyi yapmaya yarayan şeylerden biri dünya üzerinde her yerden internet vasıtasıyla ulaşılabilir olması. Bu imkan ise yurt dışında serverları olan hizmet sağlayıcıların hizmetlerini satın almak veya kiralamaktan geçiyor. Biz de ClickFunnels, ConvertKit altyapılarını ve Google gibi hizmet sağlayıcılardan hizmet alıyoruz. Bu organizasyonların servislerini kullanmamız sebebiyle verileriniz yurt dışında bulunan sunuculara aktarılmış oluyor. Elbette bahsi geçen firmalar veri güvenliği konusunda rüştünü ispat etmiş ve bizi size karşı mahcup etmeyecek veri güvenlik önlemlerine sahip firmalardır. Altta bir tablo verdik. Bu tabloda kişisel verilerinizi paylaştığımız iş ortaklarımızı görebilir, yandaki bağlantılara tıklayarak gizlilik politikalarını inceleyebilirsiniz!

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=tr
ClickFunnels: https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy
ConvertKit: https://convertkit.com/privacy

Taraf Web Siteleri / Uygulamalar
Web sitemiz dahilinde başka sitelere ait link paylaşabiliriz. Bu linkler sizleri bazı sitelere yönlendirecektir.

Sitede paylaşılan bir linke tıkladınız diyelim, ulaştığınız sitenin Adil Maviş ile bir bağlantısı yoktur. Bu yüzden bu sitelerin sizin kişisel verilerinize ulaşıp ulaşmadığını, üçüncü kişilerle paylaşıp paylaşmadığını, kısacası Kanun’a uygun hareket edip etmediğini bilemeyiz. Bu nedenle web sitemiz üzerinde paylaşılan bir link ile erişseniz bile mutlaka o sitenin de gizlilik politikasını inceleyin!

Bize kızarsanız neler yapabilirsiniz?
Başlık sizi aldatmasın, buradaki haklarınızı kullanmak için illa sizi kızdıracak bir şey yapmamıza gerek yok. Bize hiç de kızmadan, sinirlenmeden, yalnızca merak edip dahi bize verilerinizle ilgili sorular sorabilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse hangi verilerinizin işlendiğine, nasıl elde edildiğine, doğruluğuna, depolanmasına, üçüncü kişilere veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığına lişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak elde edilen ve/veya işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından sonra silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Verileriniz güvenli sunucularda saklanmakta ve işimiz bittiğinde imha edilmektedir. Kişisel verileriniz, yasalarla belirlenen usullere uygun şekilde, elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, kullandığımız altyapılar ve depolama hizmetlerinin yurt dışında bulunan sunucularında yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde ise silinecek veya anonim hale getirilecektir. Belli bir yasal saklama süresi belirlenmemiş olan verileriniz ise en fazla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve işlenir.

Veri İşlemedeki Hukuki Sebeplerimiz

Bu aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinizi toplamak ve/veya işlemek için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca bir hukuki sebebimizin olması gerekir. Aşağıda hangi sebeple veri işlediğimizi görebilirsiniz:

 • Bizimle yapmış olduğunuz hizmet sözleşmesinin gereğini yerine getirebilmek
 • Karşılıklı menfaatlerimizi koruyabilmek
 • Yasal yükümlülüklerimizi karşılayabilmek
 • Vermiş olduğunuz açık rıza

DEĞİŞİKLİKLER

Bu paylaştığımız Aydınlatma Metni, zaman zaman kanuna uyumlu olması, işlediğimiz kişisel verilerin değişmesi gibi sebeplerle değişmek zorunda kalabilir. Adil Maviş olarak böyle bir değişikliği yapmakla yükümlüyüz. Bu metinde bir değişiklik yaparsak bunu aynı adreste yayınlayacağız.

Adil MAVİŞ
Kişisel Gelişim Uzmanı